Mizuryu Kei Chinju no Yaotome (COMIC COMOMO 2008-03 Vol.1) Yoroshii