Fancy Free, Kodomo no Koe (Same) Nao Kichi (Mai-HiME) vlad Digital