(C88) Studio C-TAKE (Miura Takehiro) No Contest 2.00 desudesu