(C81) Tsukiyo no Koneko (Kouki Kuu) SoniPanic (Super Sonico)