(C80) satomachine. (Satou Samu) third. (Touhou Project) Shizuku Decensored