(C76) Yowatari Kouba (JET YOWATARI) Love Love Hina! (Hayate no Gotoku!) life4Kaoru