(C73) ICE COFFIN (Aotsuki Shinobu) Miku Miku Mikku (Vocaloid 2)