Urushihara Satoshi Dorei Tenshi - Servant Angel (COMIC TENMA 2009-01) Tonigobe