Urushihara Satoshi Ai Mizuho - Love Mizuho (COMIC Tenma 2003-05) Tonigobe