Kuro no Miki Nemuri Hime - Sleeping Beauty (Canopri Comic 2010-11 Vol. 1) desudesu Digital