JUNNY Eigyou Buchou Shiraki Yukino - Sales Director Shiraki Yukino (COMIC Kairakuten BEAST 2007-05) Imari+Torn