(C87) Studio C-TAKE (Miura Takehiro) No Contest desudesu