(C87) Karakishi Youhei-dan Shinga (Sahara Wataru) Konoha Donburi (Naruto) Colored desudesu Ongoing