(C83) Circle Ohigetan (Ohigetan) Ohigebon-38 Boku no Kanojo. Striborg