(C71) Studio Mizuyokan (Higashitotsuka Rai Suta) HIGH CALA (Viper RSR) rookie84