(C66) VOLUTES (Kurogane Kenn) Iro Bara (Maria-sama ga Miteru)